CS-C 8000-Y


Giới thiệu thiết bị:

Kích thước lắp đặt
:
                                                                                                                                                                                                                                   Đơn vị: mm

Loại máy W H
H1
D
CS7RY3 242 614 65 200
CS011Y3
CS015Y3
CS018Y3 315 785 65 300
CS022Y3
CS030Y3
CS037Y3 370 877 65 300
CS045Y3
CS055Y3 478 998 65 300
CS075Y3

 

 

 

 

 

 

 

Hình dáng bên ngoài thân máy và kích thước:


Ứng dụng trong máy đổ nhựa:

SẢN PHẨM KHÁC