CS-C 8000-Z


Giới thiệu thiết bị:

Sản phẩm này được thiết kế đối với thiết bị có phụ tải lớn, phụ tải thay đổi liên tục. Có khả năng chịu quá tải lớn, tốc độ phản ứng nhanh.

Ứng dụng:
Máy cắt gạch, máy làm gạch, thiết bị xây dựng, thiết bị đóng bao kim loại, máy nén khí, thiết bị thủy lực, thiết bị nâng hạ, cầu trục.

Kích thước lắp đặt:

Chú thích: xem hình vẽ đối chiếu thế hệ G) Đơn vị: mm

 

Loại máy L L2 L3 W W1 H H1
CS1R5Z3   140 152 105 89 117 130
CS2R2Z3   237 249 155 144 159 169
CS004Z3
CS5R5Z3
CS7R5Z3 324 336 354 210 165 164 178
CS011Z3
CS015Z3 370 383 406 267 200 210 224
CS018Z3
CS022Z3 437 458 475 295 200 225 239
CS030Z3
CS037Z3 500 522 535 338 253 250 260
CS045Z3 553 568 592 332 200 271 285
CS055Z3 600 620 646 380 300 300 314
CS075Z3
CS093Z3 895 925 950 472 350 330 344
CS0110Z3
CS132Z3   1230 1270 600 179 408 412
CS160Z3

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM KHÁC